Monthly Archives

czerwiec 2022

person in gray shirt holding black dumbbell
in Ćwiczenia

Fizjoterapia a rehabilitacja po urazach sportowych: Wskazówki i strategie powrotu do pełnej sprawności

Fizjoterapia i rehabilitacja po urazach sportowych: wskazówki i strategie powrotu do pełnej sprawności Zły ruch, niewłaściwe obciążenie, przeciążenie mięśni, to tylko niektóre z czynników prowadzących do urazów sportowych. Niezależnie od przyczyny, każdy uraz sportowy wymaga odpowiedniej fizjoterapii i rehabilitacji. Dlaczego…

Continue reading
Close