Three Women's Doing Exercises

Metody oceny i monitorowania intensywności treningu cardio

Wciąż pytamy się, jak mierzyć intensywność treningu cardio. W zasadzie istnieją różne sposoby oceny wysiłku zależnie od celu treningu. Bez wątpienia jednak mierzenie intensywności treningu cardio jest kluczowe, zwłaszcza jeśli chcesz uzyskać najlepsze wyniki i uniknąć kontuzji lub przetrenowania.

1. Monitorowanie tętna

Jednym z najprostszych sposobów mierzenia intensywności treningu cardio jest monitorowanie tętna. Kiedy ćwiczysz, twoje tętno zwiększa się. Dlatego pomiar tętna podczas ćwiczeń może pomóc Ci w określeniu intensywności wysiłku.

Aby zmierzyć tętno, należy położyć dwa palce na kościach nadgarstka lub szyi, a następnie uderzać w jednostajnym tempie. W czasie 30 sekund zlicz, ile uderzeń serca masz. Wynik pomnożony przez 2 to twoje tętno na minutę.

2. Ocena PO (pracę tlenową)

Praca tlenowa (PO) jest miarą wysiłku całego organizmu podczas wysiłku. PO określa, jak intensywnie pracują mięśnie podczas ćwiczeń. Metoda ta jest oceną całkowitego zużycia tlenu, które musi zebrać nasz organizm podczas wysiłku, aby pracować. PO można mierzyć poprzez analizę wydychanego powietrza podczas wysiłku.

3. Borg Scale

Skala Borga to miara subiektywna wysiłku, wykorzystywana do oceny subiektywnego obciążenia treningowego. Składa się z liczbowej skali od 6 do 20, z którą osoby trenujące mogą łatwo określić, jak intensywnie trenują.

Skala Borga opiera się na opisie skali subiektywnego wysiłku. W skali Borga liczba 6 to minimalne wysiłki fizyczne, a 20 to maksymalny wysiłek fizyczny.

4. Monitorowanie mocy

Gdy trenujesz z rowerem lub bieżnią, wiele maszyn sportowych pozwala na mierzenie mocy. Moc pomaga określić całkowite obciążenie treningowe, które osiągnęłeś podczas swojego wysiłku cardio.

5. Analizator tlenowy w krwi

Wyzwania i wymogi treningowe są różne w zależności od stopnia wysiłku. Jednocześnie wiele osób ma problemy z odróżnieniem różnych rodzajów wysiłku poziomego. Analizator tlenowy w krwi rozwiązuje ten problem. Ten analizator pomaga określić prog tlenowy, który pomaga zidentyfikować aerobowe i anaerobowe granice wysiłku. Analizator odczytuje poziom tlenu w krwi podczas wysiłku.

Ważne jest, aby wybrać metodę mierzenia intensywności treningu, która będzie dla Ciebie odpowiednia i odpowiadająca Twojemu celowi. Kompleksowe monitorowanie wydajności może pomóc Ci w planowaniu, realizacji i osiąganiu najlepszych wyników.