Three Women's Doing Exercises

Trening siłowy to nieodłączna część treningu dla wielu sportowców oraz osób zainteresowanych poprawą swojej sylwetki. Istnieją różne metody treningu siłowego, jednak najpopularniejsze to klasyczne podejście oraz trening funkcjonalny. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady. W tym artykule postaramy się omówić obie metody i pokazać ich różnice oraz podobieństwa.

Klasyczne podejście do treningu siłowego

Klasyczne podejście to metoda treningu siłowego, która skupia się na ćwiczeniach izolacyjnych. Oznacza to, że każda grupa mięśniowa jest trenowana oddzielnie. Popularnymi ćwiczeniami stosowanymi w klasycznym podejściu są np. pochwyt szeroki, prostowanie ramion na wyciągu oraz przysiad ze sztangą na barkach. Trening siłowy z użyciem ciężarów jest główną metodą klasycznego podejścia.

Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny to metoda treningu siłowego, która skupia się na trenowaniu ciała jako całości. Celem treningu funkcjonalnego jest zwiększenie siły, stabilności i koordynacji całego ciała, co wspiera zdolność do wykonywania codziennych czynności oraz umożliwia poprawę wyników w sporcie. Ćwiczenia wykonywane podczas treningu funkcjonalnego na ogół angażują wiele grup mięśniowych jednocześnie, a ćwiczenia te często naśladują ruchy i czynności wykonywane na co dzień.

Porównanie obu metod treningu siłowego

1. Liczba powtórzeń i intensywność treningu
Klasyczne podejście skupia się na niskiej liczbie powtórzeń, ale z większą intensywnością. Trening funkcjonalny skupia się natomiast na wyższej liczbie powtórzeń, ale z mniejszą intensywnością.

2. Angażowanie grup mięśniowych
Klasyczne podejście skupia się na izolowaniu poszczególnych grup mięśniowych, podczas gdy trening funkcjonalny stara się angażować wiele grup mięśniowych jednocześnie.

3. Kluczowy cel treningu
Klasyczne podejście skupia się na poprawie wyników w konkretnych ćwiczeniach, natomiast trening funkcjonalny skupia się na poprawie jakości życia oraz zdolności wykonywania codziennych czynności.

4. Powtarzalność i monotonność
Klasyczne podejście często prowadzi do monotonii i powtarzalności treningu, podczas gdy trening funkcjonalny opiera się na różnorodności ćwiczeń, co utrzymuje motywację do treningu na wysokim poziomie.

5. Ciężary vs. własne ciało
Klasyczne podejście opiera się na użyciu ciężarów podczas treningu siłowego, natomiast trening funkcjonalny polega na wykorzystaniu w większości własnego ciała jako obciążenia.

Podsumowanie

Obie metody treningu siłowego mają swoje zalety i wady. Klasyczne podejście skupia się na izolowaniu poszczególnych grup mięśniowych, natomiast trening funkcjonalny stara się angażować wiele grup mięśniowych jednocześnie. Klasyczne podejście skupia się na niskiej liczbie powtórzeń, ale z większą intensywnością, a trening funkcjonalny na wyższej liczbie powtórzeń, ale z mniejszą intensywnością. Kluczowym celem klasycznego podejścia jest poprawa wyników w konkretnych ćwiczeniach, natomiast celem treningu funkcjonalnego jest poprawa jakości życia oraz zdolności wykonywania codziennych czynności. Warto zatem pamiętać, że wybór metody treningu siłowego powinien być uzależniony od celów, jakie sobie stawiamy.